korowarki, obtaczarki, rębaki przyjmujące

Realizujemy nie tylko kompleksową obsługę hali traków czy suszarni do tarcicy, ale również innych elementów wchodzących w skład zakładu tartacznego. Jako firma SAW-SERVICE realizujemy prace naprawcze związane z doprowadzeniem do stanu pełnej używalności maszyn takich jak korowarki, obtaczarki czy rębaki przyjmujące. Wykonujemy swoje obowiązki przyjeżdżając bezpośrednio do zakładu klienta i dokonując analizy problemu. Cechuje nas sumienność i dokładność pracy, a także szeroki zakres realizowanych obowiązków. Tworzymy konstrukcje metalowe, spawamy obiekty tartaczne i serwisujemy wszystkie maszyny eksploatowane w zakładzie przetwórczym drzewna.

Korowarki tartaczne – obsługa serwisowa

Korowarki mogą być niewielkimi urządzeniami ręcznymi, ale najczęściej spotyka się duże maszyny stacjonarne w tartakach, dzięki którym możliwe jest oddzielanie kory od drewnianej kłody. W zależności od typu korowarki można nią wykonywać frezowanie różnych typów drzewa. Najczęstsze awarie sprzętu dotyczą m.in. niewłaściwej eksploatacji (np. frezowania zbyt twardego drewna przez urządzenie niedostosowane do takiej pracy). Korowarki stacjonarne potrafią być urządzeniami skomplikowanymi technicznie, posiadającymi wiele rozbudowanych systemów. Mogą w nich pojawiać się usterki dotyczące pracy podajników, transponderów, głowic korujących, silnika głównego, tępienia się noży.

  • Realizujemy działania naprawczo-serwisowe różnych typów korowarek,
  • Zajmujemy się regeneracją zużytych sprzętów korujących.
  • Wymieniamy poszczególne części: noże, głowice, elementy ruchome.
  • Instruujemy, w jaki sposób prawidłowo obsługiwać linię technologiczną do korowania.

Prace serwisowe w tartaku – obsługa obtaczarek

Obtaczarki to kolejny typ urządzeń wykorzystywanych z zakładach zajmujących się przetwórstwem surowca drewnianego. Sprzęt służy do profesjonalnego obrabiania drzewa okrągłego. Końcowym efektem działania obtaczarki jest uzyskanie produktu gotowego, który może służyć m.in. do celów konstrukcyjnych. Obtaczarki zaliczane są do grupy maszyn stolarskich. Posiadają głowicę, silnik posuwu, silnik napędu oraz wałki ciągnące i wyprowadzające. Awaria jednego z tych elementów praktycznie eliminuje możliwość dalszej eksploatacji obtaczarki w tartaku. Zajmujemy się sprawdzaniem stanu technicznego obtaczarek tartacznych. Dokonujemy potrzebnych napraw i umożliwiamy maszynie dalszą jej pracę w zakładzie przemysłowym. Dokonujemy także obsługi obtaczarek zaimplementowanych do traków taśmowych. Jako SAW-SERVICE naprawiamy także urządzenia ze spersonalizowanymi parametrami prędkości posuwu czy mocy silnika.

Serwisujemy rębaki przyjmujące

Rębaki tartaczne to urządzenia, które są bardzo często wyposażone w taśmociąg. Przenośnik taśmowy umożliwia sprawniejsze transportowanie kawałków np. do samochodu ustawionego po drugiej stronie urządzenia. Rębaki wykorzystuje się w celu rozdrabniania dużych kawałków drewnianych, aby uzyskać mniejsze części. Tak przygotowany surowiec może zostać przeznaczony na opał bądź do produkcji materiałów papierowych. Świadczymy usługi naprawiania rębaków, recyklerów, rozdrabniaczy i innych urządzeń przeznaczonych do rozdrabniania kawałków drewna. Weryfikujemy stan techniczny mechanizmów tnących, wałów stalowych, wirników i noży tnących. Dokonujemy całościowych procesów naprawczych urządzeń przeznaczonych do przerobu m.in. odpadów tartacznych.

SAW-SERVICE – profesjonalne działanie od wielu lat

Jesteśmy jednym z liderów w branży napraw maszyn tartacznych i świadczenia usług ślusarskich w zakładach przemysłowych. Zajmujemy się także demontażem starych maszyn, renowacją urządzeń zużytych i wymianą poszczególnych systemów na nowe, dostosowane do nowoczesnych uwarunkowań. Dokonujemy precyzyjnego pomiaru geometrii pracy sprzętów, dokonujemy fachowego sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów tartacznych. Tworzymy stabilne konstrukcje metalowe i dokonujemy także skomplikowanych prac ślusarsko-technicznych. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem numeru telefonu bądź adresu mailowego widocznego w dolnej części witryny.